Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.4.2019

Reakce na reportáž televize Stream k umělému dobarvování vajec s označením bio

Online televize Stream.cz odvysílala 15. 4. 2019 v rámci pořadu A DOST! reportáž s názvem „Uměle dobarvované žloutky. Dokonce ani bio vejce nejsou bez éčka“. V reakci na reportáž ihned zahájila kontrolní organizace KEZ o.p.s. šetření u distributora vajec firmy Schubert Partner a.s. a stejně tak v prodejnách Makro, kde odebrala vzorky těchto biovajec. Výsledek šetření bude znám během měsíce. Jak se však ukázalo, dotčená biovejce pocházela z Polska, od firmy, se kterou již firma Schubert Partner a.s. ukončila spolupráci a biovajíčka od této firmy již není možné na tuzemském trhu koupit.

„Celou věc jsme důkladně ve spolupráci s KEZ o.p.s. řešili. Jak se bohužel ukázalo, jedná se o další problém ze série Polských dovozů a tentokrát se bohužel tento problém týká biovajíček. Šetření jsme prováděli i na členských farmách s produkcí biovajec v ČR. Žádná do krmení nepovolené látky nepřidává a mnoho farem si produkuje vlastní krmivovou základnu, čímž se jistě lze velmi dobře vyhnout problémům s krmením nepovolenými látkami. Doufám, že jsme se již poučili. S firmou Schubert Partner a.s. hodláme intenzivně spolupracovat na zabezpečení produkce biovajec od českých nosnic, čímž se vyhneme nutnosti dovozu biovajíček v pochybné kvalitě. Protože, jak se stále znovu ukazuje, dovoz biopotravin není tou nejlepší cestou,“ říká Kateřina Urbánková, manažerka Svazu PRO-BIO.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců již také při nastavování pravidel pro Program rozvoje venkova v roce 2014 žádal Ministerstvo zemědělství o zvýhodnění investic do ekologických chovů vajec tak, aby bylo možné zabezpečit dostatečnou produkci a soběstačnost pro ČR. Bohužel ministerstvo namísto ekologických chovů podpořilo stávající systém chovů klecových.