Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.1.2023

Reakce Ministerstva zemědělství na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, týkající se prostředků na podporu zpracování zemědělských produktů

Rozdělování peněz určených na podporu zpracování zemědělských produktů v letech 2018 až 2021 prověřili v loňském roce kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ve svých závěrech konstatují, že rozdělení dotací v některých programech podporovalo především větší firmy.

Ministerstvo zemědělství (MZe) mj. již upravilo nastavení Strategického plánu společné zemědělské politiky, podle kterého se bude vyplácet většina dotací v zemědělství a potravinářství v nejbližších pěti letech.

„Kontrola NKÚ ukázala, že některé programy v minulosti nebyly nastaveny správně. Potvrdilo se tedy to, co jsem říkal od svého nástupu – řada dotací v minulosti směřovala ve prospěch velkých podniků na úkor malých a středních. I proto jsme v loňském roce věnovali enormní úsilí změně Strategického plánu SZP, který jsme upravili tak, abychom efektivněji podpořili menší a střední podniky“, řekl ministr  zemědělství Zdeněk Nekula.

MZe také v loňském roce ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) spustilo nový program „Provoz – potravináři“, určený výhradně malým a středním potravinářským firmám, v němž si žadatelé rozdělili 250 milionů korun. Také další programy PGRLF jsou určené pro malé a střední firmy.

„I proto jsem rád, že se nám při vyjednávání o státním rozpočtu na letošní rok podařilo v souladu s programovým prohlášením vlády zajistit pro PGRLF dvě miliardy korun. Myslím si, že je to důležité, protože podpory poskytnuté přes Fond mají větší multiplikační efekt. V průměru je to zhruba šest a půl násobek. To znamená, že dvě miliardy korun ze státního rozpočtu mají v resortu Ministerstva zemědělství celkově pozitivní vliv v celkovém objemu zhruba třináct miliard korun“, uvedl ministr Nekula.

S prezentací části uvedených informací ze strany NKÚ pak MZe nesouhlasí. Některé závěry NKÚ zveřejněné v tiskové zprávě navíc nebyly předmětem zásadních zjištění v dosavadním auditním procesu, resp. závěrečné zprávě, ke kterým by se MZe mohlo adekvátně vyjádřit a podat odpovídající vysvětlení. MZe se proto obrátí prostřednictvím kanceláře ministra na vedení NKÚ.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství