Kdo hledá, najde...

Aktuality

31.1.2022

Reakce Ministerstva zemědělství k vyjádření Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR

Ministerstvo zemědělství (MZe) odmítá tendenční informace, které opakovaně zaznívají od představitelů Agrární komory ČR (AKČR) a Zemědělského svazu ČR (ZSČR).

Není pravda, že by Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP) nebyl s nevládními organizacemi projednáván. Výsledná podoba respektuje připomínky organizací s různými požadavky, které v průběhu celého projednávání Strategického plánu zazněly a jsou v souladu s požadavky na národní strategické plány k SZP. Konečná podoba SP je kompromisem, který respektuje reálnou situaci v našem  zemědělství. Zástupci AKČR i ZSČR byli přizváni ke všem jednáním pracovních skupin, které MZe k tématu uspořádalo (byly jich téměř tři desítky), a budou pozváni i na další jednání (nejbližší 9. února k nastavení ekoplatby a precizního zemědělství). Ministr Zdeněk Nekula se se zástupci dvou zmíněných
organizací sešel dva dny po svém jmenování do funkce.

Celé znění ZDE