Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.1.2022

RAKOUSKO SZP – přímé platby od roku 2023 ; Německo a Belgie své strategie komisi zatím nezaslali

Poznámka redakce: informace pro lepší orientaci platby SAPS (2014-2022 – cca 133 EUR) , nově název platby BISS (2023-2027)

RAKOUSKO

Z hlediska financování budou opatření v rámci 1. pilíře 100% financována z prostředků EU z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), přičemž ve 2. pilíři bude nadále platit princip spolufinancování: to znamená, že opatření 2. pilíře jsou kryta z cca 50 % z prostředků EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z cca 50 % z národních fondů (federální a zemské vlády).
Od roku 2023 musí být část rozpočtových prostředků z 1. pilíře (přímé platby) vyčleněna na opatření ekosystému (environmentální opatření).  Rakousko použije přibližně 100 milionů EUR na jednoroční opatření známé jako ÖPUL(něco jako naše AEKO), která budou připsána do ekologického režimu.
Tento přesun je i přesunem finančních prostředků  z 1. pilíře přímých plateb do 2. pilíře rozvoje venkova.  Díky tomu si  sníží základní platby (přímá platba na základě způsobilé plochy BISS).
Na oplátku bude k dispozici podstatně více rozpočtových prostředků na opatření ÖPUL.  Zemědělci si tedy mohou kompenzovat ztráty v základní platbě pouze účastí v eko-režimu resp. závazky v rámci opatření ÖPUL.
Přímé platby zahrnují od roku 2023 také tato opatření:
  • Základní platba za plochu (BISS)
  • Diferencovaná základní platba pro alpské pastviny
  • Propojená platba za alpskou pastvinu
  • Doplňková platba pro mladé zemědělce (MZ)

Základní platba od roku 2023

K dispozici má Rakousko připraveno přibližně 483 milionů EUR ročně. Z toho cca 71 milionů EUR bude použito speciálně pro malé a střední podniky.
Základní platba na hektar se pohybuje kolem 208 EUR. Za prvních 20 hektarů se poskytuje příplatek 46 EUR a za 21. až 40 hektarů příplatek 23 EUR.
Platba za prvních 20 hektarů se tedy pohybuje kolem 254 eur, za dalších 20 hektarů až do 40. hektaru 231 eur. Dle vyjádření některých zástupců Vláda přistoupila na poslední chvíli k zastropování bez odečtu mzdových nákladů.
Ekologické zemědělství má být dle informací ministerstva každoročně k dispozici cca 40 mil EUR.

Podpora dobytka (VDJ) -Almauftrieb

Almauftrieb je podpora, která se vyplácí na plochu a vázanou na chovaná zvířata (skot, ovce, kozy). Např.: hektar alpské pastviny se poskytuje přibližně 40 EUR. 
Vázaná platba za matky (krávy, ovce a kozy) se pohybuje kolem 100 EUR za dobytčí jednotku (VDJ). 
Za ostatní skot, jako jsou jalovice nebo voli, bude vyplaceno přibližně 50 EUR za VDJ.
Za ostatní ovce a kozy (které nejsou matky/samice) se žádná vázaná platba neposkytuje.

Doplňková platba pro mladé farmáře

(Top-up für Junglandwirte)

Mladí zemědělci dostávají doplatek ve výši přibližně 60 EUR na hektar na maximálně 40 hektarů.
Zdroj: ČMSZP