Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2021

racovní skupina k budoucí podobě SZP – téma AMR – 9. 3. 2021 11:00 – zápis, prezentace

Zápis z pracovní skupiny k SZP ze dne 9. 3. 2021.

Zápis tradičně obsahuje zpětnou vazbu na připomínky a podněty vznesené přímo na jednání či zaslané dodatečně.

Záznam z jednání je na uvedeném odkazu ke stažení do 9. 4. 2021.

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/Efi0t64YR9lDr7pMpWHLgEwB5fzeHxnz9VWQrB0jnmwrhQ

Zápis PS ATM_final 9_3

Příloha k zápisu k PS NNO ATM_VDJ

prezentace PS NNO ATM