Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.2.2021

Ptačí chřipka – aktuální informace

Aktuality k současné situaci ptačí chřipky

16. 2. 2021
Virus vysoce patogenní ptačí chřipky H5N8 byl potvrzen u pěti uhynulých labutí nalezených u jezera Velký Písečák v Příšovicích v Libereckém kraji. Jedná  se letos o šestý případ této nákazy u volně žijících ptáků v ČR. Až dosud pocházely všechny letošní pozitivní nálezy u volně žijícího ptactva z území Jihočeského kraje.

12. 2. 2021
Páté letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice se nachází v malochovu slepic ve vesnici Bzí (části obce Letiny) poblíž Přeštic v Plzeňském kraji. Chovatelka ve čtvrtek v podvečer nahlásila na krizovou linku Státní veterinární správy úhyn několika slepic a jednoho kohouta. Při šetření na místě dnes veterinární inspektoři zjistili, že do dnešního rána došlo k úhynu celkem šesti z celkového počtu 21 kusů drůbeže, další kusy vykazovaly klinické příznaky nákazy. Vyšetření uhynulých kusů dnes potvrdilo v chovu ptačí chřipku H5N8. Jak se nákaza do chovu dostala je předmětem aktuálního šetření. Zbývající kusy drůbeže v novém ohnisku budou usmrceny a jejich těla neškodně zlikvidována. Tak jako v předchozích případech i okolo nového ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V rámci mimořádných veterinárních opatření bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

11. 2. 2021
Laboratorní vyšetření potvrdilo čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v chovu drůbeže. Nové ohnisko se nachází v malochovu drůbeže v obci Katovice na Strakonicku v Jihočeském kraji. Obdobně jako v předchozích případech se drůbež v chovu pravděpodobně nakazila od volně žijících vodních ptáků. Více zde.

4. 2. 2021
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha aktuálně potvrdilo aviární influenzu subtypu H5 na dalším místě v Jihočeském kraji. Nákaza byla prokázána u jedné labutě nalezené na řece Otavě ve Strakonicích. Ptačí chřipka byla již dříve detekována u volně žijících ptáků ve dvou lokalitách lokalitách na Písecku a na jednom místě poblíž Českých Budějovic.

4. 2. 2021
Státní veterinární správa k 15. únoru mění mimořádná veterinární opatření platná pro celou Českou republiku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na jejím území. Na základě odborného posouzení situace a diskuse s chovatelskými svazy od poloviny měsíce dochází ke zmírnění zákazu prodeje živé drůbeže a jejích přesunů z evidovaných do neevidovaných chovů. Prodej a přesuny budou možné, ale pouze za dodržení striktních pravidel biologické bezpečnosti. Až do výše uvedeného data je stále prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů zcela zakázán.

3. 2. 2021
Třetí letošní ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR se nachází v malochovu drůbeže v obci Ronov nad Doubravou na Chrudimsku v Pardubickém kraji. Tak jako v předchozích letošních případech se jedná o subtyp H5N8. Podobně jako v případě předchozích dvou ohnisek v jižních a středních Čechách se slepice v chovu zřejmě nakazily od volně žijících vodních ptáků. Více zde.

2. 2. 2021
Potvrzeno druhé letošní ohnisko aviární influenzy v malochovu drůbeže v obci Podolí u Jankova na Benešovsku ve Středočeském kraji. Nákazu do chovu s velkou pravděpodobností zavlekly divoké kachny z blízkého rybníka. Více v tiskové zprávě.

26. 1. 2021
Vzhledem k novým případům ptačí chřipky u volně žijících vodních pták v různých lokalitách jižních Čech vyhlásila Státní veterinární správa mimořádná veterinární opatření s celorepublikovou platností. Nařízení se týkají zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemísťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svodů drůbeže a ptactva. Cílem opatření je minimalizovat riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže a zamezení dalšího šíření nákazy. Tisková zpráva zde.

22. 1. 2021
V České republice byl po necelém roce potvrzen výskyt ptačí chřipky v chovu drůbeže. Vyšetření dnes nákazu potvrdilo v malochovu drůbeže v obci Dlouhá Lhota u Tábora v Jihočeském kraji. Nákazu do chovu s velkou pravděpodobností zavlekly divoké kachny z blízkého rybníka. Více informaci v tiskové zprávě.

21. 1. 2021
V České republice byl poprvé od roku 2017 potvrzen výskyt aviární influenzy neboli ptačí chřipky H5N8. Vyšetření nákazu potvrdilo u dvou uhynulých labutí nalezených na Zlivickém rybníku na Písecku. Subtyp H5N8 je nebezpečný pro ptáky, jeho přenos na člověka nebyl však dosud nikdy zaznamenán. Tisková zpráva zde.

Související odkazy