Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.1.2021

PS k SZP – téma podmíněnosti – 15. 1. 2021 10:00 – záznam z jednání, kterého se aktivně účastníme

Záznam z jednání pracovní skupiny dne 15. 1. 2021.

PS Podmíněnost 1

WK 2019-4475 fiche GAEC (2)

Záznam je ke stažení na uvedeném odkazu k dispozici do 15. 2. 2021

https://esdileni.mze.cz/?u=IAfYRpF2uq8G6g4a&p=x3twqf5qFRguSAJW