Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.6.2022

Prováděcí rozhodnutí EK zveřejněno

Praha 13. června 2022 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) obdržel Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2022/908 týkající se mimo jiné i šetření v oblasti střetu zájmů. Prováděcí rozhodnutí, které je dostupné ve Věstníku EU, bylo zveřejněno dne 10. 6. 2022.

Prováděcí rozhodnutí informuje o vyloučení některých výdajů v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Součástí vyloučených výdajů je poskytnutá dotace na projekt šetřený z důvodu střetu zájmů.

Celé znění ZDE