Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.4.2017

Projekt BIO v regionu podporuje regionální biopotraviny a jejich výrobce

Podpora lokální produkce a regionálních biopotravin je zároveň podporou místní ekonomiky a krajiny. Každý spotřebitel může ovlivnit, jak hospodaří zemědělci v jeho okolí.

Zájem o lokální biopotraviny je stále na vzestupu. Veřejnost se více zajímá o kvalitu a původ potravin a také o způsoby, jak podpořit lokální zemědělskou produkci. Mnohdy však chybí potřebné informace. Právě z tohoto důvodu vznikl projekt BIO v regionu, jehož cílem je zvýšit informovanost o biopotravinách, jejich zpracování a dostupnosti v ČR.

Projekt BIO v regionu vznikl v loňském roce a cílí na laickou i odbornou veřejnost se zájmem o biopotraviny a podporu lokální produkce. Stejně jako v loňském roce, uskuteční se i letos ve vybraných krajích cyklus seminářů. Cílem těchto setkání je představit ekologické farmy a biovýrobce a ukázat výhody ekologického zemědělství. Celodenní semináře se uskuteční na vybraných středních školách ve Středočeském, Zlínském a Jihomoravském kraji. Projekt cílí primárně na žáky a jejich učitele, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. „Veřejnost stále více zajímá původ potravin, které si kupují na vlastní stůl, ale mnohdy například neví, jak biopotraviny v obchodě najít. V České republice přitom existuje již 25 let systém národního značení biopotravin tzv. „biozebra“. Díky tomuto logu, je jasné, že výsledný produkt prošel kontrolou řady institucí a na jeho základě můžeme vybrat i nejbližšího dodavatele. Nejde jen o kvalitu potraviny a naše zdraví – ale i o benefit, že náš nákup udrží fungovat farmy, které s citem hospodaří na kousku naší země,“ říká Ing. Jan Dehner, ředitel KEZ o.p.s, jedné ze čtyř organizací zajišťujících v ČR kontrolu osob podnikajících v ekologickém zemědělství a certifikaci jejich produktů.

Ekologická produkce z České republiky se často zpracovává v zahraničí a k nám se pak vrací ve formě prémiových potravin. Cílem tohoto projektu je, mimo jiné, ukázat, že cesta čerstvých biopotravin z regionu ke spotřebiteli není tak složitá a existuje řada dobrých příkladů fungující lokální spolupráce.

Semináře budou letos zaměřené na hovězí maso z ekochovů, mléčné výrobky z ekofarem a na biovíno

Tématem prvního semináře bude hovězí maso. Hovořit se bude o trendech ve spotřebě, o dostupnosti hovězího masa z ekochovů a také o tom, jak zlepšit osvětu veřejnosti a zvýšit tak spotřebu hovězího masa v České republice. Většina hovězího masa, v biokvalitě i z konvence, totiž putuje za hranice. Vyváží se zejména tzv. v živém, mladý skot do 2 let věku. I z tohoto důvodu se seminář uskuteční na gastronomické škole, cílem je zvýšit zájem budoucích kuchařů o domácí suroviny.

Druhý seminář bude zaměřen na mléčné výrobky z ekofarem, které jsou nejčastěji prodávaným bioproduktem. „V ekologickém zemědělství je dnes chováno 44% ovcí a 32% koz, jen zlomek z nich je však chován na mléko. Mléčné výrobky skýtají velký potenciál faremního zpracování, proto jsme se rozhodli uskutečnit tento seminář na zemědělské škole a diskutovat se studenty o možnostech a výhodách rozšíření zemědělské činnosti směrem k vlastnímu zpracování,“ uvádí Ing. Ivan Hrbek, předseda Svazu faremních zpracovatelů.

Poslední ze seminářů bude o ekologickém vinohradnictví a vinařství. Výroba biovína patří k nejčastěji provozovaným činnostem v rámci faremního zpracování na ekofarmách. Ze zhruba 200 faremních zpracovatelů v ekologickém zemědělství je celá čtvrtina zaměřená na výrobu biovína, převážně na jižní Moravě. Seminář se tak logicky uskuteční ve Valticích na vinařské škole. Cílem je ukázat, že pěstovat vinnou révu jde v současné době i bez chemických postřiků, že existují jednoduché a šetrné postupy optimalizace výživy révy včetně zvýšení úrodnosti půdy a stojí za to vsadit na kvalitní surovinu.

Novinka letošního roku: praktická část seminářů

Semináře budou mít v letošním roce i praktickou část, aby si studenti mohli bioprodukty více očichat a vyzkoušet. Pro studenty vybraných škol bude zrealizována ukázka výroby přírodního sýru, společné vaření z hovězího masa a exkurze na ekofarmy v okolí školy. Koncept prezentuje příklady již existující dobré praxe, a to ve spolupráci s konkrétními ekologickými zemědělci a zpracovateli bioproduktů v daném regionu.

Smyslem seminářů je, stejně jako v loňském roce, obecná osvěta o ekologickém zemědělství a zvýšení informovanosti spotřebitelů o bioprodukci v daném regionu. Ačkoliv mají semináře podobnou strukturu, každý se věnuje detailněji vybrané komoditě, významné v rámci ekologického zemědělství, s cílem představit specifika při její produkci a zpracování v ekologickém režimu,“ vysvětluje koordinátorka projektu Ing. Andrea Hrabalová za Bioinstitut, o.p.s.

Semináře proběhnou ve třech krajích České republiky

První seminář se uskuteční 19. 4. 2017 na Hotelové škole a Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu v Poděbradech a jeho tématem bude Chov skotu v ekologickém zemědělství a hovězí maso. V praktické části semináře si studenti vyzkouší vaření z hovězího biomasa pod vedením profesionálního kuchaře. V teoretické části seznámí posluchače s pravidly certifikace a značení biopotravin Milan Berka (KEZ o.p.s.). Jak poznat kvalitu hovězího masa odhalí Markéta Kloudová (Steinhauser s.r.o.), na kterou naváže se svými zkušenostmi profesionální kuchař Hugo Hromas. Své příběhy o podnikání v ekologickém zemědělství přijdou představit také zástupci ekofarem v regionu, které jsou zaměřené zejména na chov masného skotu a produkci biohovězího. Seminář uzavře Andrea Hrabalová (Bioinstitut, o.p.s.) prezentací o rozsahu a dostupnosti bioprodukce ve Středočeském kraji a Sylva Horáková (Svaz PRO-BIO) s avízem na ekozemědělské akce v roce 2017. Partnerem semináře je společnost Steinhauser, s.r.o.

Na seminář naváže diskuze u kulatého stolu o možnostech lokálních farem zásobovat školní jídelny v regionu, aktivita spolupracující Skutečně zdravé školy.

Druhý seminář se uskuteční 10. 5. 2017 na Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho tématem bude Faremní zpracování biomléka. V praktické části si studenti vyzkouší výrobu čerstvého přírodního sýru v biokvalitě. Na semináři představí Andrea Hrabalová (Bioinstitut, o.p.s.) rozsah bioprodukce ve Zlínském kraji a doplní data o chovu koz a ovcí v ekologickém zemědělství. Ivan Hrbek ze Svazu faremních zpracovatelů představí pravidla faremního zpracování a prodeje ze dvora. Těšit se můžete opět na blok věnovaný prezentacím ekofarem s bioprodukcí v regionu a Milan Berka (KEZ o.p.s.) pohovoří o kontrole a značení biopotravin. Partnerem semináře je Svaz faremních zpracovatelů.

Po semináři bude opět navazovat diskuze u kulatého stolu k možnosti zásobování školních jídelen od lokálních farem v rámci projektu Skutečně zdravé školy.

Poslední z cyklu seminářů se uskuteční ve druhé polovině listopadu na Střední vinařské škole ve Valticích a tématem bude Ekologické vinohradnictví a vinařství. Struktura semináře bude podobná předchozím dvěma a praktická část bude naplněna exkurzí na ekologické vinice. Studenti získají informace o rozsahu ekologického zemědělství a bioprodukci v Jihomoravském kraji, hlavních principech a nových trendech v oblasti šetrné biologické péče o vinice, nebude chybět představení a příběhy ekovinařů z okolí a seznámení se s pravidly certifikace a značení biopotravin. Partnerem semináře je Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.

Projekt BIO v regionu – Propagace regionální bioprodukce a spolupráce realizuje Bioinstitut, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Za Boinstitut, o.p.s. připravila Andrea Hrabalová

Další informace:

Bioinstitut, o.p.s. byl založen v roce 2004 jako partnerská organizace švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem jeho práce je podpora rozvoje ekologického zemědělství v České republice, formou poskytování poradenství, vzdělávání, přenosu poznatků z výzkumu do praxe, publikační činností, osvětou a propagací sektoru mezi odbornou i laickou veřejností a komunikací potřeb sektoru na úrovni státní správy. Bioinstitut je koordinátorem České technologické platformy pro ekologické zemědělství a členem FiBL International – Mezinárodního sdružení výzkumných institucí v oblasti EZ. www.bioinstitut.cz

Kontakt na koordinátora projektu:

Andrea Hrabalová, andrea.hrabalova@ctpez.cz, tel.: 737 852 515