Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.1.2024

Program Podpora nákupu půdy společnosti PGRLF, a. s., otevřen i v roce 2024

I po novém roce bude Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., poskytovat podporu zemědělcům na nákup půdy. Příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy bude probíhat kontinuálně, tedy v průběhu celého roku až do 31. prosince 2024.  

Program Podpora nákupu půdy je určen malým a středním podnikům zabývající se zemědělskou prvovýrobou. Tato podpora je poskytována ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství.

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pokračujeme v poskytování podpory v rámci velmi důležitého a zemědělci pozitivně vnímaného programu Podpora nákupu půdy. Tento titul cílí nejen na pomoc českému zemědělství, ale v nemalé míře i na rozvoj venkova. Právě díky tomuto programu se již podařilo podpořit nákup půdy, která není ve vlastnictví státu, o celkové rozloze více než 105 000 hektarů,“ řekl předseda představenstva, Josef Kučera.

Žádost o podporu bude možné podat pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Celé znění pravidel a další důležité informace klienti naleznou na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz.