Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.6.2018

Producent biomléka: přechod na bio pro nás znamená vyšší výkupní ceny, zahraniční odbyt a rozšířenou produkci

Téměř v samém srdci Vysočiny, v malebné přírodě nedaleko Bystřice nad Perštejnem, se pasou na louce krávy chované v ekologickém zemědělství na ekofarmě Rubelit. Ekofarma Rubelit, která se výměrou 1400 hektarů řadí mezi větší ekologické podniky, přešla z konvenční produkce do ekologického zemědělství v roce 2009. Přibližně třetinu výměry tvoří louky a pastviny, zbytek potom orná půda.

Ekofarma Rubelit boří mnohé mýty o ekologickém zemědělství a jeho produkci na orné půdě. Svojí činností i mnohým konvenčně hospodařícím sousedům ukazuje, že pokud je půda živá, plná organické hmoty, vyhnojená a s obsahem humusu, je možné dosahovat dobrých výnosů i v období sucha, které v posledních letech sužuje celou Českou republiku. V osmihonném osevním postupu v kombinaci s meziplodinami tak najdete pšenici, ječmen, triticale, oves, ale také například jetel, kukuřici na siláž, hrách, lupinu, čirok či lusko-obilné směsky nebo potravinářské žito. Stabilní výnosy, dobré výkupní ceny, absence externích vstupů v podobě hnojiv a postřiků v kombinaci s produkcí biomléka a další živočišnou výrobou (hovězího bio masa) se tak ukazují být dobrým ekonomickým modelem a inspirací pro další farmy.

Majitelé této farmy, která se zaměřuje právě na produkci biomléka – v objemu cca 1,6 mil. litrů ročně, z čehož je část zpracovávána ve vlastní kontejnerové mlékárně a distribuována v podobě bio mléčných výrobků přímo koncovým zákazníkům, jsou zakládajícími členy Družstva české biomléko. Družstvo začalo vznikat v roce 2011 za doby tzv. mléčné krize, kdy došlo k rapidnímu snížení výkupních cen mléka, a jeho činnost dobře ilustruje výhody přechodu konvenční mléčné farmy do ekologického zemědělství.

„V době, kdy jsme vstupovali do ekologického zemědělství, jsme věděli, že v podstatě nemáme moc jiných možností. Konvenční produkce nás hnala stabilně do ztráty až několika milionů korun za rok. Výkupní cena mléka byla velmi nestabilní. Když se ohlédnu těch téměř 10 let nazpět, bylo to nerozumnější a nejlepší možné řešení. Od té doby, co produkujeme biomléko, nám ekonomika vychází lépe. Díky tomu jsme také vybudovali vlastní faremní mlékárnu a nyní děláme široké spektrum výrobků – od mléka, přes smetanu, jogurty, zákysy, sýry až po máslo. Jsem přesvědčený, že ekologické zemědělství je cesta pro mnoho farem v ČR. Jde jen o to se rozhodnout. Právě to rozhodnutí bývá to nejtěžší,“ říká Ing. Miloš Pátek, který na Rubelitu s.r.o. působí již od roku 1988, od roku 1994 v pozici jednatele.

Vývoj Družstva české biomléko

Červenec 2012 byl pro zakladatele Družstva české biomléko důležitým milníkem. V této době totiž došlo k podpisu smlouvy o odbytu českého biomléka s německým partnerem, v tomto případě mlékárnou Glaeserne Melkerei. Zmíněná smlouva členům družstva garantovala řádově vyšší ceny, než by za litr biomléka dostali farmáři na českém trhu, a zajištění odbytu.

„Cena biomléka je v Německu kalkulována jinak než například v ČR. Tato skutečnost je otázkou několika posledních let. Do té doby dostávali farmáři za produkci biomléka přípatek ke konvenční ceně, stejně jako je tomu v ČR. Padala-li cena konvenčního mléka, padala pochopitelně také výkupní cena biomléka, přestože příplatek za bio byl stále stejný. Poté se situace změnila a biomléko začalo mít svoji vlastní kalkulaci ceny odvislé do jisté míry od realizační ceny na trhu. Od té doby je výkupní cena biomléka víceméně stabilní, protože poptávka po něm také,“ doplňuje k cenám biomléka na německém trhu Kateřina Urbánková, manažerka Svazu PRO-BIO.

V roce 2017 to pro Družstvo díky spolupráci s mlékárnou Glasserne například znamenalo 14 889 744 kg dodaného českého biomléka na německý trh. V prvním roce spolupráce s německým odběratelem přitom družstvo začínalo na dodávce 1 734 902 kg biomléka ročně. Každým rokem potom tato čísla rostla a stejně tak kvalita dodávaného biomléka. Procento průměrného tuku v dodávaném mléku je v roce 2018 4,20 % a průměrná bílkovina je na 3,427 %, přičemž 75% členů Družstva české biomléko produkuje v kvalitě Q.

V první vlně dodávalo do Německa pouze 8 farmářů z Vysočiny, během let se k nim však přidalo přes 20 dalších farem a statků různé velikosti. Do Družstva se také stále hlásí noví zájemci o členství, což ukazuje na jasnou ekonomickou výnosnost produkce biomléka a možnosti zajištění jeho odbytu.

Biomléko je jednoduše lepší

Produkce biomléka přináší také další výhody.  „Krávy z ekologických chovů se běžně dožívají více než 8 laktací. Díky tomu může sedlák zpeněžit i kusy, které by jinak používal na rychlou obnovu stáda.  Extenzivní způsob chovu se projevu také na dobrém zdravotním stavu krav, čímž se ušetří za veterináře a farma produkuje pochopitelně kvalitnější mléko. Řada farem navíc přechází na homeopatickou léčbu, která přináší další možné benefity.  Alfou a omegou nejen zdravotního stavu stáda, ale i dojivosti, je samozřejmě výživa a kvalitní krmení. Bez dobrého osevního postupu a dobré agrotechniky, včetně správného načasování, a kvalitní půdy, se pochopitelně v ekologii neobejdete. Pastva je pak samozřejmostí stejně jako velkým benefitem. V ekologickém zemědělství si nemáte čím vypomoci.  Ideální ekofarma funguje na principu uzavřeného koloběhu živin. Když neděláte to, co máte, včas a na poli vám vyběhne plevel, už to zpátky nevezmete a to stejné platí o škůdcích. Prevence je pro ekologické zemědělství nezbytná,“ doplnila Urbánková.

Biomléko získané od krav z pastevního chovu obsahuje 2krát až 3krát více (dle kvality mléka) beta-karotenu a až o 68 % více omega-3 mastných kyselin než mléko od krav z běžného chovu.  Díky tomu, že jsou krávy produkující biomléko chovány dle zásad ekologického zemědělství, vykazuje také biomléko nižší hodnoty pesticidů a zbytkových antibiotik.

Všechny výše popsané benefity dělají z biomléka čím dál silnější artikl na trhu a zvyšují jeho poptávku.

Pro více informací o možnostech přechodu z konvenčního zemědělství na ekologické můžete navštívit tyto stránky.

O projektu Biomléko

Projekt Ministerstva zemědělství na podporu produkce a odbytu biomléka v ČR probíhá v letech 2017 – 2019 a prostřednictvím veřejné zakázky je realizován Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO. Hlavními pilíři projektu je poradenství pro konvenční podniky a stávající ekologické podniky, výměna zkušeností mezi sedláky, posouzení dopadu ekologického hospodaření na kvalitu vody a půdy, vytvoření praktických příruček a materiálů pro mléčné ekologické podniky.

Autoři: PRO-BIO: Kateřina Urbánková, Kristýna Vobecká