Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.9.2022

Prodloužení termínu příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci týkající se zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021

Žadatelé, kteří obdrželi zálohovou platbu v dotačním programu P.1. (škody způsobené přírodní pohromou) mohou již od 1. 10. 2021 podávat prostřednictvím Portálu farmáře doklady, které prokazují nárok na dotaci, tj. nárok na doplatek dotace nebo na částečnou či plnou vratku již vyplacené zálohy. Podávání dokladů mělo původně skončit již 30. 9. 2022. Dle posledních dat evidujeme podané doklady pouze u 38 % žadatelů, objevují se totiž komplikace, a to především zpožděné dodávky materiálů, nedodržené termíny ze strany dodavatelských firem, nedostupná pracovní síla, problémy s nedostupnými náhradními díly a další komplikace, které jsou většinou spojeny se současnou krizí na Ukrajině. Po důkladném posouzení vzniklé situace bylo rozhodnuto o prodloužení dosavadního termínu pro podání dokladů prokazujících nárok na dotaci, a to konkrétně do konce tohoto roku (tj. prodloužení o 3 měsíce, do 31. 12. 2022).

Žadatelé by tak měli mít dostatek času na obnovu např. poničených budov či zařízení. Upozorňujeme žadatele, že pokud požádali na více druhů škod např. na škodu na plodině a zároveň mechanizaci, je potřeba podat veškeré doklady současně. Pro řádné vyhodnocení výše dotace je zároveň nutné mít vyřešené pojistné plnění. Žadatelé, kteří mají nárok na pojistné plnění, jsou povinni tento nárok uplatnit a zohlednit při vyúčtování dotace. Škodu lze prokázat prostřednictvím znaleckého posudku, posudku pojišťovny, pojistné smlouvy, dokladů/faktur za provedené opravy, karet zásob, inventurou, karet majetku či jinými jednoznačnými a aktuálními doklady, které budou ověřeny v účetnictví žadatele
a v případě potřeby i na místě. Výše škody na plodinách a hospodářských zvířatech se určuje
pomocí sazeb uvedených v Zásadách.

Apelujeme na žadatele, aby podali požadované doklady bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 31. 12. 2022. Pokud se tak nestane, žadatel bude muset vyplacenou zálohu
vrátit!

Návod k podání dokladů prostřednictvím Portálu farmáře SZIF a odpovědi na nejčastější dotazy naleznou žadatelé zde.

Zdroj: Ministerstvo Zemědělství