Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.11.2022

PRO-BIO Poradenské centrum získalo certifikaci pro poskytování poradenských služeb

PRO-BIO Poradenské centrum získalo v rámci certifikačního procesu vedeného zástupci ÚZEI (Ústav zemědělské ekonomiky a informací) certifikaci dle schématu ADVIGREEN. Certifikační Schéma ADVIGREEN upravuje certifikaci poradenské služby dle nastavených požadavků dle dokumentu “Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících služby v oblasti zemědělství” schválený Poradou vedení MZe č. 20/2022 ze dne 26.5.2022.

Certifikace poradenské služby a systému řízení poskytování poradenské služby v oblasti zemědělství je vhodná pro všechny poskytovatele poradenské služeb, kteří chtějí:

  • spolehlivě poskytovat poradenskou službu v souladu s nejlepší praxí
  • zajistit a prokázat splnění požadavků v zemědělské oblasti
  • získat konkurenční výhodu při uzavírání odběratelských smluv
  • garantovat svým zákazníkům sjednanou kvalitu dodávek poradenských služeb
  • standardizovat procesy poskytování poradenských služeb
  • zlepšovat svoji výkonnost při poskytování poradenských služeb
  • doložit svoji způsobilost nejen v rámci výběrových řízení.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací je vlastníkem certifikačního schématu, který je předmětem jejího vlastnictví. Jeho užívání je umožněno uzavřením smlouvy o používání certifikačního schématu a dodržením podmínek používání certifikačního schématu.

Více informací a postup, jak využít certifikované poradenské služby, naleznete zde