Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.6.2023

PŘÍRUČKA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023 – 2027

Žadatel/příjemce dotace, který je zadavatelem podle § 4, odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona. Zadavatelé (žadatelé/příjemci dotace), kteří nespadají pod působnost ZZVZ, jsou povinni postupovat dle Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023 – 2027.

Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023 – 2027 (verze 1)

Seznamy dokumentace k zadávání veřejných zakázek