Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.10.2021

Připomenutí: Workshop Portál farmáře Humpolec a Šumperk

Připomínáme workshop Portál farmáře, který se uskuteční v Humpolci a v Šumperku. Na oba workshopy je stále možné se přihlásit.

Čas a místo konání: 2.11. od 9:00 hodin, Česká zemědělská akademie v Humpolci, Školní 764, 396 01 Humpolec

Čas a místo konání: 3.11. od 9:00 hodin, Střední odborná škola, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk

Program semináře:

8:45 – 9:00    Registrace

9:00 – 11:30   První blok

  • vysvětlení stávajícího stavu Portálu farmáře eAGRI + SZIF (struktura, novinky, užitečné aplikace pro zemědělce krom LPIS)
  • vysvětlení klíčových funkcionalit PF SZIF
  • registr zvířat x Nový registr zvířat (intenzity, užitečné sestavy)

11:30 – 12:00 Přestávka na občerstvení

12:00 – 14:30 Druhý blok

  • shrnutí ovládání LPIS (ovládání mapového stromečku, informace o dotacích, užitečné tisky apod.)
  • evidence zemědělských parcel (vysvětlení práce se zemědělskými parcelami; zakládání zemědělských parcel; začlenění do areálů; využití zemědělských parcel pro návazné evidence)
  • evidence hnojení, pastvy pro ekology – povinnost vést evidence hnojení elektronicky od 2021

14:30 – 15:00 Dotazy, diskuze a závěr

Občerstvení pro účastníky semináře zajištěno.

Pozvánka

Pozvánka