Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.4.2024

Připomenutí: Valná hromada Svazu PRO-BIO 26. 4. 2024

VALNÁ HROMADA

PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců

pátek 26. dubna 2024, od 9:30

Penzion Třeštický mlýn, Třeštice 32, 588 56

https://www.mlyn-trestice.cz/

49.2433356N, 15.4553022E

 

Program:

  • zahájení VH, připomínky k programu, volba komisí a ověřovatelů zápisu
  • hodnocení činnosti svazu v roce 2023
  • zpráva kontrolní komise
  • představení a schválení účetní závěrky, výroční zprávy za rok 2023
  • plán práce a rozpočet na rok 2024
  • vyloučení dlužníků za nezaplacené čl. příspěvky za rok 2023
  • informace z hlediska SZP, jednání na MZe, systém monitoringu a kontroly MACH a další související témata, diskuze a informace z regionálních center a z centrály Svazu PRO-BIO
  • usnesení
  • zakončení Valné hromady

 Změna programu vyhrazena!

 

Pro všechny nahlášené účastníky zajištěn oběd a občerstvení v biokvalitě. Pro potvrzení své účasti zašlete e-mail na andrea.vizinova@pro-bio.cz, a to do 19. 4. 2024.

 

Organizační pokyny:

Pokud se nebudete moci VH zúčastnit osobně, zplnomocněte svého zástupce (nejlépe správce Vašeho regionálního centra nebo jiného člena svazu, který se zúčastní). Použijte zmocnění přiložené níže a předejte Vámi zmocňované osobě.

ZMOCNĚNÍ