Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.4.2022

Připomenutí: Valná hromada Svazu PRO-BIO 20. dubna 2022

VALNÁ HROMADA

PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců

středa 20. dubna 2022, od 9:30

Penzion Pod Hájkem, Horní Branná 117, 512 36 http://www.penzionpodhajkem.cz/

50.6061453N, 15.5751800E

 

Program:

  • zahájení VH, připomínky k programu, volba komisí a ověřovatelů zápisu
  • hodnocení činnosti svazu v roce 2021
  • zpráva Kontrolní komise
  • schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021
  • plán práce a rozpočet na rok 2022
  • vyloučení dlužníků za nezaplacené čl. příspěvky za rok 2021
  • informace k nové SZP od 2023 a přechodnému období, aktuality z MZe, diskuze a informace z regionálních center a z centrály Svazu PRO-BIO
  • usnesení
  • zakončení Valné hromady

Změna programu vyhrazena!

Pro všechny nahlášené účastníky zajištěn oběd v biokvalitě. Pro potvrzení své účasti zašlete e-mail na andrea.vizinova@pro-bio.cz, a to do 14.4.2022.

Organizační pokyny:

Pokud se nebudete moci VH zúčastnit osobně, zplnomocněte svého zástupce (nejlépe správce Vašeho regionálního centra nebo jiného člena svazu, který se zúčastní). Použijte zmocnění přiložené k pozvánce a předejte Vámi zmocňované osobě.

ZMOCNĚNÍ