Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.8.2022

Přímé platby – Ekoschémata

Jedná se o nový jednoletý motivační nástroj I. pilíře nové společné zemědělské politiky. Plnění podmínek intervencí (opatření) tohoto nástroje je pro zemědělce dobrovolné. Podmínky intervencí jsou nastaveny jako Celofaremní ekoplatba. Obsahují řadu požadavků, které si nelze volit samostatně, a které zemědělec pro získání platby musí splnit na všech zemědělských kulturách, které obhospodařuje. V přiloženém dokumentu naleznete přehled požadavků pro jednotlivé zemědělské kultury. Jedná se o informační materiál pro žadatele.

Intervence Ekoschémat v České republice obsahují :

  • Celofaremní ekoplatbu (ve dvou úrovních: základní a prémiová úroveň)
  • Precizní zemědělství

Cílem tohoto nového nástroje je podpořit takové způsoby obhospodařování zemědělské půdy, které vedou k ochraně a zlepšování životního prostředí a krajiny, a které v neposlední řadě představují udržitelné hospodaření s přírodními zdroji.

Podmínky Ekoschémat jdou nad rámec standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a mají účinněji přispívat ke stanoveným cílům.

Ke zde uveřejněnému přehledu podmínek Celofaremní ekoplatby a precizního zemědělství upozorňujeme, že návazně bude probíhat legislativní proces na národní úrovni a některé podmínky tak mohou být v rámci tohoto procesu upraveny.

Přílohy