Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.5.2019

Příjem Jednotných žádostí 2019 končí už 15. května

Praha 9. května 2019 – Finále Jednotné žádosti 2019 se blíží. Každoročně si prostřednictvím tohoto „univerzálního“ formuláře zažádá o zemědělské dotace více než 30 tisíc žadatelů. Připomínáme, že řádný termín pro podání žádostí končí 15. května. K dnešnímu dni jich Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal přes 17 tisíc.

Příjem Jednotných žádostí je v oblasti zemědělských podpor významná událost. Tuto souhrnnou žádost o dotace na obhospodařovanou plochu a na chov zvířat si každoročně podá více než 30 tisíc zemědělců, mezi které je rozděleno přes 31 miliard korun. K dnešnímu dni bylo na loňskou Jednotnou žádost vyplaceno 30,3 miliardy korun.

Příjem letošních Jednotných žádostí odstartoval 9. dubna, řádný termín končí 15. května. Žadatel má ale ještě po tomto termínu šanci na pozdní podání, a to až do 10. června. V tomto případě však obdrží sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Doporučujeme proto zemědělcům, aby podání žádostí zbytečně neodkládali. Žádosti o zařazení do Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologického zemědělství v rámci Jednotné žádosti již po 15. květnu podat nelze.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla:
222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Přejeme všem žadatelům hodně úspěchů.