Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.6.2021

Příjem Jednotné žádosti 2021 skončil, o dotaci požádalo 30 260 žadatelů

Praha, 15. června 2021 – Příjem Jednotné žádosti 2021 skončil v pátek 11. června. Žádost o dotaci podalo celkem 30 260 žadatelů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jim vyplatí téměř 32 miliard korun.

Univerzální formulář Jednotná žádost umožňuje českým zemědělcům získat dotaci na jejich hospodaření. Příjem letos odstartoval 8. dubna, řádný termín skončil 17. května. Žadatel měl ale ještě po tomto termínu šanci na pozdní podání, a to až do 11. června. Ovšem už se sankcí ve výši 1 % z celkové dotace za každý pracovní den. Žádosti o zařazení do Agroenvironmentálněklimatických opatření a Ekologického zemědělství už po 17. květnu nebylo možné podat.

Zájem zemědělců o dotace byl opět velký. V řádném termínu podalo žádost 29 933 žadatelů, po termínu ještě dalších 327. Letos podávali v drtivé většině přes Portál farmáře. Předpokládaný harmonogram vydávání rozhodnutí jednotlivých podpor Jednotné žádosti 2021 najdete na webových stránkách www.szif.cz. Sazby jednotlivých dotačních titulů spadajících do Jednotné žádosti se zveřejní do konce října 2021.