Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.10.2021

Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci týkající se zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021

V Praze dne 8. října 2021

Žadatelé, kteří obdrželi zálohovou platbu v dotačním programu P.1. (škody způsobené přírodní
pohromou) mohou již od 1. 10. 2021 podávat prostřednictvím Portálu farmáře doklady, které
prokazují nárok na dotaci, tj. nárok na doplatek dotace nebo na částečnou či plnou vratku již
vyplacené zálohy. Podání dokladů potrvá až do 30. 9. 2022. Žadatelé tak budou mít dostatek
času na obnovu např. poničených budov či zařízení.
Upozorňujeme žadatele, že pokud požádali na více druhů škod např. na škodu plodině a zároveň
na mechanizaci, je potřeba podat veškeré doklady současně. Pro řádné vyhodnocení výše
dotace je zároveň nutné mít vyřešené pojistné plnění. Žadatelé, kteří mají nárok na pojistné
plnění, jsou povinni tento nárok uplatnit a zohlednit při vyúčtování dotace.
Škodu lze prokázat prostřednictvím znaleckého posudku, posudkem pojišťovny, pojistnou
smlouvou, dokladů/faktur za provedené opravy, kartami zásob, inventurou, karet majetku či
jinými jednoznačnými a aktuálními doklady, které budou ověřeny v účetnictví žadatele a
v případě potřeby i na místě. Výše škody na plodinách a hospodářských zvířatech se určuje
pomocí sazeb uvedených v Zásadách.
Návod k podání dokladů prostřednictvím Portálu farmáře SZIF a odpovědi na nejčastější dotazy
naleznou žadatele zde ve složce „Ke stažení“ 2021 Přírodní pohroma.