Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.12.2021

Prezentace z webináře Změna legislativy ekologického zemědělství od roku 2022

Dne 7.12.2021 se uskutečnil webinář na téma Změna legislativy ekologického zemědělství od roku 2022. Zástupkyně Ministerstva zemědělství Ing. Anna Mládková představila nastávající právní úpravu v evropské legislativě a její implementaci do legislativy české, změny v živočišné a rostlinné produkci, podmínky výroby a zpracování biopotravin, novinky v označování a dovozu biopotravin. Podrobně se také zaměřila na prováděcí předpisy a metodické pokyny Ministerstva zemědělství ČR.

Prezentace k nastávajícím změnám zde.