Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.12.2021

Prezentace z webináře Ekonomika biofarem se zaměřením na pěstování bio brambor

V úterý 14. 12. 2021 proběhl on-line seminář k tématu pěstování biobrambor. Z úst přednášejících zazněly odborné informace k pěstitelským technologiím a postupům či vhodným přípravkům na ochranu rostlin v ekologickém zemědělství.

Prezentace jednotlivých přednášejících zde:

Agrotechnika biobrambor – Petr Dvořák

Přípravky na ochranu rostlin pro použití v EZ – bio brambory – Martin Teplý

Záznam z on-line semináře zašleme zájemcům na vyžádání (e-mail martina.cechova@pro-bio.cz).