Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.12.2022

Přepokládaná vrstva erozní ohroženosti

V registru půdy LPIS bude od dnešního odpoledne zveřejněna předpokládaná vrstva erozní ohroženosti. I přes zveřejnění záložek s předpokládanou erozí je nezbytně nutné, aby na DPB proběhly nápočty eroze, aby tato nová data eroze byla viditelná na i DPB. Vzhledem k tomu, že nápočty budou probíhat až do pátku, bylo by vhodné, abyste se na novou vrstvu předpokládané eroze dívali až od soboty 12.11.2022. Děkujeme za pochopení (Více informací o nové vrstvě po prokliknutí nadpisu novinky)

Tato vrstva v souladu se Strategickým plánem nové SZP vychází z přípustné míry erozního ohrožení ve výši 9 tun na ha/rok pro půdy hluboké a středně hluboké a 2 tuny na ha/rok pro půdy mělké, namísto dosavadních 17 tun na ha/rok pro půdy hluboké a středně hluboké a 5 tun na ha/rok pro půdy mělké.  Změněná hodnota přípustné míry erozního ohrožení odpovídá vyhlášce č. 240/2021 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí.

Nová vrstva by měla být navázána od roku 2024 na podmínky nového standardu DZES5 (Eroze) a pro DZES7B (Omezení souvislé plochy jedné plodiny), tj. pro hodnocení dělení pozemků na max. 30 ha (NEO a MEO), respektive na max 10 ha (SEO). Detailní podmínky povolených půdoochranných technologií na SEO a MEO budou stanoveny v rámci nařízení vlády o pravidlech podmíněnosti plateb zemědělcům, které je ve stadiu legislativní přípravy. Pro rok 2023 bude pro oba standardy  DZES5 (Eroze) a pro DZES7B (Omezení souvislé plochy jedné plodiny) používána dosavadní vrstva.

V LPIS jsou údaje související s touto vrstvou označeny jako „Eroze 2024“, a to jak na detailu DPB, tak i v mapovém stromečku a tisku 12c. Dosavadní podmínky erozní ohroženosti, které budou aplikované i v r. 2023 jsou v LPIS označovány jako „Eroze 19-23“.

Zdroj: ČMSZP