Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.3.2016

Pravidla pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/459 ze dne 18. března 2016,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

NK-459-2016