Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.1.2022

PRAVIDLA PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022

Od 17. ledna 2022 budou mít zaměstnavatelé soukromé sféry i státní správy povinnost testovat antigenními testy (samotestovací sady) plošně všechny své zaměstnance, nehledě na stav jejich očkování. 

Seznam antigenních testů na stránkách MZ

Přehled pravidel:

  • testování bude probíhat min. jedenkrát za tři dny, s max. odstupem pěti dnů (např. víkendy, nepravidelné směny apod.),
  • tato plošná povinnost potrvá min. dva týdny,
  • po min. dvou týdnech se tato plošná povinnost změní na povinnost testování těch, kteří nejsou očkování 3. dávkou (booster),
  • vláda dojedná se zdravotními pojišťovnami, aby prováděly úhradu dotace za povinné antigenní testování (60 Kč za provedený test). Žádosti budou moci firmy začít podávat 1. ledna, a to i za listopad, a poté vždy zpětně za předchozí měsíc.

Hygienická opatření:

Dále naleznete i hygienická opatření sepsaná v Hygienickém manuálu SP ČR, která  by měla být dostačující i pro očekávanou vlnu související s variantou Covid-19 Omikron.

Povinnost vystavení formuláře – POZITIVNÍ TEST:

Nezapomeňte, že zaměstnavatel musí vydat zaměstnanci v případě pozitivního samotestu potvrzení na příslušném formuláři (viz. Příloha).

Zaměstnanec poté podstoupí konfirmační PCR test na základě potvrzení od zaměstnavatele, které odevzdá na testovacím místě. Podstoupení konfirmačního PCR testu je pro zaměstnance povinné.

O samotestování se dozvíte zde: Samotestování zaměstnanců.

K využití služeb zdravotnických pracovníků, což může být např. závodní lékař, nebo stávající testovací místa se více dozvíte v životní situaci Podnikatelská činnost > Povinné testování zaměstnanců na pracovištích, v nestátních neziskových organizacích a OSVČ.


Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví

Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete na Covid portálu.

Konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav

• nařizuje se provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové
využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat
rozestupy 1,5 metru, a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je
dozorující osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad
nebo parků, do kterých je vstup regulován
• zakazuje se účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové
prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do
dovršení 12 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; splnění
podmínek pro vstup se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci
vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující
osoby
• organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby, která musí splňovat
podmínky pro vstup, před zahájením prohlídky splnění podmínek pro vstup
kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a
osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup prokázat; v případě, že osoba
splnění podmínek pro vstup neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě
umožnit účast na skupinové prohlídce.

Zdroje: TRIPARTITA, MPO, MZ, Covid portál a odkaz na https://www.spcr.cz/