Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.9.2019

Pravidla navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření – 2 leté závazky

Důvodem k předložení materiálu reagovat na ukončování programového období 2014-2020, tj. stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat a zároveň nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového období 2021-2027 starými závazky z programového období 2014-2020, které by do značné míry omezovalo prostor pro financování nových výzev. Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je tedy umožnit žadatelům o dotaci pokračovat v navazujících dvou letech v hospodaření způsoby šetrnými k životnímu prostředí aniž by došlo k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky uzavřené v období 2014-2020. Tímto krokem bude moci Česká republika v programovém období 2021-2027 reagovat na nové výzvy v oblasti šetrného hospodaření s přírodními zdroji a v oblasti změn klimatu. V rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření budou podporovány způsoby hospodaření, které přímo navazují na způsoby hospodaření stanovené v rámci nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ze kterého návrh nařízení vlády zcela vychází.

Pokud budete chtít uplatnit svoje připomínky k materiálu, prosíme o zaslání do 20.9.2019 na adresu katerina.urbankova@pro-bio.cz. V případě dotazů volejte na mobil manažerky Svazu PRO-BIO 725 571 027.

navazující AEKO opatření – 2-leté závazky

rozdílová tabulka AEKO navazující 2-leté závazky