Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.3.2022

PRAKTICKÝ KURZ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ NA BIOFARMĚ SASOV

Zveme Vás na demonstrační akce na Biofarmě Sasov. Akce se konají v rámci projektu 9.F.m., podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR.

PRAKTICKÝ KURZ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ NA BIOFARMĚ SASOV

Seriál akcí v rámci projektu: Demonstrační farma – Biofarma Sasov

– teorie i praxe – rostlinná i živočišná výroba –

Demonstrační akce skupinové:

  1. Duben 2022 – expert: Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. / Česká zemědělská univerzita v Praze

DAS pro zemědělce vč. Exkurze farmy a prohlídky demo ploch, účast expertů – Osev 2022, orná půda – 7.4.2022 od 12.00 do 16.00 hodin

  1. Květen 2022 – expert: Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. / Česká zemědělská univerzita v Praze

DAS pro zemědělce vč. Exkurze farmy a prohlídky demo ploch, účast expertů – Zapojení porostu, půda

  1. Červen 2022 – expert: Ing. Anne Dostálová / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

DAS pro zemědělce vč. Exkurze farmy a prohlídky demo ploch, účast expertů – Sklizeň, zpracování píce

  1. Červenec 2022 – expert: Ing. Ivo Háp, CSc. / FIDES AGRO, spol. s r.o.

DAS pro zemědělce vč. Exkurze farmy a prohlídky demo ploch, účast expertů – Krmení a výživa zvířat

  1. Srpen 2022 – expert: Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. / VÚŽV, v.v.i.

DAS pro zemědělce vč. Exkurze farmy a prohlídky demo ploch, účast expertů – Etologie skotu a prasat

Den otevřených dveří:

  1. Září 2022 – experti: Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. / Česká zemědělská univerzita v Praze a Ing. Anne Dostálová / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

DOD pro zemědělce vč. Exkurze farmy a prohlídky demo ploch, účast expertů – Osevní postup EZ, průřez

Na všech uvedených akcích bude také Ing. Tomáš Klejzar, akreditovaný poradce pro ekologické zemědělství a dále farmář Josef Sklenář, agronom Vojtěch Krechler nebo zootechnik Libor Karafiát.

E-learning na internetové adrese:  https://biofarma.cz/cz/vyzkum-clanky-publikace

Přihlášky na akce: info@biofarma.cz nebo na tel.: 739 235 944

Leták – Projekt Demonstrační farma – Biofarma Sasov 2022