Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Přímé platby (VCS) – 16. 3. 2021 11:00 – prezentace + záznam z jednání

Prezentace z jednání pracovní skupiny k SZP a odkaz na záznam z jednání.

Záznam z jednání je na uvedeném linku ke stažení do 16. 4. 2021.

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/EQutqtCadP5IhA1Ip1CjRV4B-gic01VyIXEmt1_3NKAZFw

Prezentace