Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Přímé platby – 12. 3. 2021 10:00 – prezentace, chat + záznam z jednání

Prezentace z pracovní skupiny, kopie chatu a záznam z jednání.

Záznam z jednání je na uvedeném linku ke stažení do 12. 4. 2021.

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/EdJbHhqWlF5Ev2vFbUV5dxMB4CrBLRp0Qy_wYn3sRO2BVA

PS Příjmy

chat 12_3_2021