Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.5.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Podmíněnost – 23. 3. 11:00 – zápis

Zápis z jednání pracovní skupiny k SZP k tématu Podmíněnost – DZES 5, 6, 7 + taxonomie.

Zápis zohledňuje jak komentáře a připomínky vznesené přímo v průběhu jednání, tak v rámci chatu.

Zápis