Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.3.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Podmíněnost – 23. 3. 11:00 – prezentace, chat + záznam z jednání

Prezentace z jednání pracovní skupiny k SZP k tématu podmíněnost ze dne 23. 3., kopie chatu a dále odkaz na záznam z jednání.

Záznam je na uvedeném odkazu ke stažení do 23. 4. 2021.

ttps://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/EbLTvKzw7TZLouik8XZk85ABioJpUdHifLSZpyy5WsOCjA