Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.4.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Klima – 13. 4. 2021 11:00 – prezentace + záznam z jednání

Prezentace ze včerejšího jednání pracovní skupiny a odkaz na záznam z jednání.

Záznam je na uvedeném linku ke stažení do 13. 5.

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/Ecp4pGRZ2C5Fm1XfB9Ic_lcBbaGS2q2ys8BN7IYU3JWiqw

Prezentace PS Klima