Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.2.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Ekologické zemědělství – 5. 2. 2021 10:00 – zápis

Zápis z jednání pracovní skupiny k SZP k tématu Ekologické zemědělství ze dne 5. 2. 2021.

Součástí zápisu jsou rovněž reakce na vznesené připomínky a komentáře, a to jak v rámci samotného jednání pracovní skupiny, tak prostřednictvím chatu.

Zápis