Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma DŽPZ – 19. 2. 2021 10:00 – zápis

Zápis z jednání pracovní skupiny k SZP – Dobré životní podmínky zvířat, která proběhla dne 19. 2. 2021.

Součástí zápisu jsou reakce na položené dotazy a vznesené připomínky, vyjádření k chatu a také k dodatečně obdrženým podnětům.

Zápis PS DŽPZ-19_2_2021

Příloha k zápisu k PS NNO DŽPZ_VDJ