Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.2.2021

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma DŽPZ – 19. 2. 2021 10:00 – prezentace, chat, záznam z jednání

Prezentace z pátečního jednání pracovní skupiny, kopie chatu a odkaz na záznam z jednání (s ohledem na délku jednání a objem dat je rozdělen do dvou částí / odkazů).

Záznam z jednání je na uvedeném odkazu ke stažení do 19. 3. 2021.

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/EdjucLLThbZCi2aBG9wqq48BUDSSckOsFXn0Gv5og1ut7Q

https://ministerstvozemedelstvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/petra_tabery_mze_cz/EX86LdF5PFVCn8qtTFSW68wBMt2HA09aKQfMvcRPYQlXqg

PS DŽPZ PS k SZP – DŽPZ – chat

PS k SZP – DŽPZ – chat