Kdo hledá, najde...

Aktuality

31.7.2017

Pracovní seznam k.ú. zařazených do ANC od roku 2018 – aktualizace červen 2017

Na základě vyhodnocení biofyzikálních kritérií na území ČR (tzv. 1. krok vymezení) a provedení ekonomického zhodnocení zemědělské produkce těchto oblastí (tzv. 2. krok vymezení) byl MZe ve spolupráci s ÚZEI připraven seznam katastrálních území, která od roku 2018 splňují kritéria pro zařazení do oblastí s přírodními znevýhodněními (ANC, Areas with Natural Constraints). Po úvodních konzultacích s EK, kdy došlo k dílčím úpravám metodiky vymezení, byla v červnu 2017 připravena nová pracovní verze vymezení ANC, která kromě zařazení jednotlivých obcí a katastrálních území do horských (H) nebo ostatních (O) ANC nově obsahuje také návrh na zařazení katastrálních území do specifických oblastí (S). Jedná se o pracovní dokument, který bude projednáván s Evropskou komisí. Nejedná se proto o finální seznam, na základě kterého by bylo možno zakládat právní nárok o dotaci. Konečná verze seznamu bude uvedena v příloze příslušného národního právního předpisu. 

Tipy pro vyhledávání: Seznam je řazen abecedně podle názvu okresu, obce a katastrálního území. Pro vyhledávání je možné použít filtry v záhlaví tabulky.

Legenda: H = horské oblasti (stávající diferenciace horských oblastí podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. je neměnná); O1, O2, O3 = ostatní oblasti; S = specifické oblasti; N = území nezařazené do ANC

Pracovní seznam obcí a katastrálních území s návrhem jejich zařazení do ANC – Kopie___Navrh_ANC_cerven2017