Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.5.2019

Pozvánka: Změny v hospodaření na ZPF v oblastech postižených suchem

Celostátní síť pro venkov s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s.,
Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,
Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje a MENDELU Brno
Vás srdečně zvou na seminář
Změny v hospodaření na ZPF v oblastech postižených suchem
20. května 2019
Místo: MENDELU, pavilon Q, sál Q01, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole

8:00 – 9:00 Prezence
Odborné přednášky:
9:00 Vývoj klimatu na Jižní Moravě
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici
10:15 Hospodaření v území postiženém suchem, zkušenosti z praxe
Ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda představenstva Regionální agrární
komory Jihomoravského kraje
Přestávka na coffee break
11:15 Problematika vodní eroze, Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5,
DZES 7) – legislativa, výklad a povinnosti pro hospodáře (poradenské pomůcky)
Ing. Martin Mistr, Ph.D., Výzkumný ústav ochrany a meliorací půdy, v.v.i
11:45 Půdoochranné technologie v oblastech postižených suchem
Ing. Antonín Šandera, specialista/poradenství v rostlinné výrobě, Agro 2000 s.r.o.
12:15 Problematika větrné eroze v oblastech postižených suchem
Ing. Josef Kučera, Výzkumný ústav ochrany a meliorací půdy, v.v.i
12:45 Přestávka na oběd, diskuze k tématu v rámci bilaterárních jednání

Předpokládané ukončení akce 13:30 hod.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: pronájmy prostor, odborní lektoři, pohoštění pro
účastníky. Registrace zájemců do 15. května 2019 na email: kotulanova.bar@seznam.cz
Za organizátory srdečně zvou:
Ing. Alexandra Vlčková, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
Ing. Dagmar Adámková, RO SZIF Brno, Celostátní síť pro venkov

Pozvánka