Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.5.2017

Pozvánka: Zahradní slavnost absolventů ČZU

Rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. srdečně zve na Zahradní slavnost absolventů a přátel ČZU. Díky společným zážitkům v mládí a podobným zájmům si

i dnes mají co říci. setkání se uskuteční 10. června od 12 hodin v areálu univerzity.

Bližší informace o programu naleznete na webu www.ka.czu.cz/zs.