Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.4.2021

Pozvánka: Webináře Jednotná žádost 2021 – RO Opava

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV) na webináře
„Jednotná žádost 2021“

Datum a čas konání:
13. 4. 2021 od 9.00 do 11.30 hod.
14. 4. 2021 od 9.00 do 11.30 hod.

Program webinářů:
Zahájení webinářů a informace k Celostátní síti pro venkov 2021 Jednotná žádost 2021 (JŽ) – novinky, změny a podmínky dotací:
 LPIS – aktualizace evidence půdy
 Změny v platbách obsažených v JŽ 2021 (přímé platby, Agroenvironmentálně – klimatická opatření a Ekologické zemědělství včetně navazujících opatření, ANC, Dobré životní podmínky zvířat, Přechodné vnitrostátní podpory)
 Změny v podmíněnosti 2021
 Postup při podání JŽ 2021 a kontroly žádostí včetně připravované kontroly pomocí monitoringu

Přednášející: Ing. Lubomír Smrček, poradce akreditovaný MZe

Na webinář je nutné se předem REGISTROVAT, nejpozději do 12. 4. 2021, do 12 hod.:
termín 13. 4. 2021 ZDE                                         termín 14. 4. 2021 ZDE

Po registraci obdržíte e-mail s odkazem a návodem na připojení k webináři (nejpozději jeden den před konáním akce). K připojení pomocí PC s přístupem k internetu není třeba instalace žádné aplikace. Kliknutím na zaslaný odkaz se připojíte pomocí webového prohlížeče. Pro použití mobilního telefonu je potřeba instalovat aplikaci MS Teams. Kapacita každého webináře je omezena na 300 osob.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

Pozvánka