Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2021

Pozvánka: Webináře „Jednotná žádost 2021“ – Jihočeský a Plzeňský kraj

Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor České Budějovice
si Vás dovoluje srdečně pozvat na webináře k Jednotné žádosti 2021
„Jednotná žádost 2021“

které se uskuteční vždy od 9:00 – 11:00 hodin v termínech:

Dne 7. dubna 2021 webinář pro žadatele z okresu České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice.
Přednášející Ing. Petr Waldmann, vedoucí Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Jihočeský kraj I
Svoji účast na webináři konaném dne 7. dubna 2021 potvrďte nejpozději do 31. 3. 2021 – odkaz ZDE

Dne 8. dubna 2021 webinář pro žadatele z okresu Písek, Strakonice, Tábor.
Přednášející Ing. Pavel Český, Pd.D., vedoucí Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Jihočeský kraj II
Svoji účast na webináři konaném dne 8. dubna 2021 potvrďte nejpozději do 31. 3. 2021 – odkaz ZDE

Dne 9. dubna 2021 webinář pro žadatele z Plzeňského kraje.
Přednášející Bc. Miloš Dyntar, vedoucí Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Plzeňský kraj
Svoji účast na webináři konaném dne 9. dubna 2021 potvrďte nejpozději do 31. 3. 2021 – odkaz ZDE

Dne 13. dubna 2021 webinář pro žadatele z celého RO SZIF České Budějovice.
Přednášející Ing. Marta Voldánová, referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Jihočeský kraj I
Svoji účast na webináři konaném dne 13. dubna 2021 potvrďte nejpozději do 31. 3. 2021 – odkaz ZDE

Po potvrzení účasti dostanou účastníci na e-mail odkaz a návod k přihlášení se na vybraný webinář.

Webináře se budou konat online formou pomocí nástroje Microsoft Teams.
Program webináře je shodný ve všech 4 termínech, max. kapacita webináře je 300 účastníků:

1) Zahájení
2) Podmínky poskytování přímých plateb dle NV 50/2015 Sb.
3) Podmínky poskytování plateb v oblastech s přírodními omezeními (ANC) dle NV 43/2018 Sb.
4) Podmínky poskytování plateb v rámci agroenvrionmenátlně klimatických opatření (AEKO) dle NV 75/2015 Sb.
– a navazujících opatření (NAEKO) dle NV 330/2019 Sb.
5) Podmínky poskytování plateb v rámci ekologického zemědělství (EZ) dle NV 76/2015 Sb.
– a navazujících opatření (NEZ) dle NV 331/2019 Sb.
6) Podmínky poskytování plateb v opatření Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) dle NV 74/2015 Sb.
– Informace k předchozím tématům budou zaměřeny zejména na změny v roce 2021
7) Podání Jednotné žádosti prostřednictvím Portálu farmáře – praktické informace
8) Dotazy, diskuse a závěr

Dotazy k danému tématu a k diskusi zasílejte do 1. 4. 2020 – odkaz ZDE
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

Pozvánka