Kdo hledá, najde...

Aktuality

26.3.2021

Pozvánka: Webináře DOTACE 2021 – Jednotná žádost – Středočeský kraj a Praha

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem a Krajským informačním střediskem Středočeského kraje, srdečně zveme na webináře
DOTACE 2021 Jednotná žádost Středočeský kraj a Praha

Webináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti.

Benešov, Mělník, Praha 9. 4. 2021 9:00 – 11:00*  ZDE

Beroun, Kladno, Příbram, Rakovník 12. 4. 2021 9:00 – 11:00*  ZDE

Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Nymburk 13. 4. 2021 9:00 – 11:00 * ZDE

Limit je maximálně 300 připojených účastníků na 1 webinář. 

Na webináře je nutné se předem registrovat ZDE, nejpozději do 8. 4. 2021 do 15:00 hod.

* V případě vyššího zájmu se uskuteční i odpolední termín se začátkem ve 14:00 hod. (přihlašování od 13:30 hod.). Účastníci o tom budou informováni e-mailem den předem.

K připojení na webinář není zapotřebí instalace žádné aplikace, připojení je možné přes webové rozhraní (v případě tabletu nebo telefonu je však třeba mít MS Teams nainstalované).

PROGRAM:
8:30 – 9:00 Přihlašování účastníků přes MS Teams
9:00 – 9:30 Zahájení akce, přivítání účastníků a úvodní slovo, představení Celostátní sítě pro venkov a její plánované aktivity v roce 2021, informace o novém facebooku CSV. Jednotná žádost – konkrétní postupy administrace žádosti, správné postupy administrace žádosti a časté chyby ze strany žadatelů v roce 2020 (případně další téma aktuální v daných okresech)
9:30 – 10:00 Seznámení s aktualitami v podmínkách JŽ 2021, novinky a změny
10:00 – 11:00 Dotazy, diskuze
Účast na webinářích je bezplatná, registrace do 8. 4. 2021 do 15:00 hod. ZDE
Registrovat se můžete i pomocí QR kódu. Ve formuláři můžete i předem položit dotaz pro přednášející.

Přednášejí:
Ing. Jaroslava Šamsová, akreditovaná poradkyně MZe
Pracovníci RO SZIF

UPOZORNĚNÍ
Připojením k webináři účastník dává SZIF souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Účastník webináře, který bude mít v jeho průběhu zapnutou webkameru, dává svým připojením k webináři současně SZIF souhlas se zveřejněním pořízeného záznamu, obsahujícího
jeho podobu, a to na webu SZIF do 30. 06. 2021.

Udělený souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, avšak odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby tohoto odvolání. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz

Pozvánka