Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.3.2021

Pozvánka: Webinář Jednotná žádost 2021 – RO Brno

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální
odbor Brno si Vás dovoluje srdečně pozvat na webináře s názvem
„Jednotná žádost 2021“

Webináře se uskuteční v těchto termínech:
Dne 6. dubna 2021 (tj. úterý) webinář pro žadatele z okresů Břeclav, Hodonín, Znojmo
Svoji účast na webináři konaném dne 6. dubna 2021 potvrďte nejpozději do 1. 4. 2021 – odkaz ZDE

Dne 7. dubna 2021 (tj. středa) webinář pro žadatele z okresů Brno-město, Brno-venkov,
Blansko, Třebíč, Vyškov
Svoji účast na webináři konaném dne 7. dubna 2021 potvrďte nejpozději do 1. 4. 2021 – odkaz ZDE

Dne 8. dubna 2021 (tj. čtvrtek) webinář pro žadatele z okresů Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Žďár n. Sázavou
Svoji účast na webináři konaném dne 8. dubna 2021 potvrďte nejpozději do 1. 4. 2021 – odkaz ZDE

Program webinářů:
 9:00 hod. Zahájení webinářů a informace k Celostátní síti pro venkov
 Jednotná žádost 2021 – novinky, změny a podmínky dotací (Přímé platby, Přechodné
vnitrostátní podpory, LFA/ANC, Dobré životní podmínky zvířat, Agroenvironmentálně-klimatická
opatření, Ekologické zemědělství)
 Příklady z praxe – zkušenosti z administrace JŽ a postřehy z kontrol
 Dotazy, diskuse
 11:00 hod. Předpokládané ukončení webinářů

Přednášející: Pracovníci SZIF (Odd. příjmu žádostí a LPIS, Odd. přímých plateb a ostatních opatření,
Odd. inspekční služby)
Webináře jsou bezplatné a budou se konat přes platformu MS Teams. Po potvrzení účasti dostanou
účastníci na e-mail odkaz a návod k přihlášení se na vybraný webinář. Max. kapacita webináře je 300
osob. Kontaktní osoba pro případné dotazy: lucie.sysova@szif.cz.

Dotazy k danému tématu a k diskusi zasílejte do 1. 4. 2021 – odkaz ZDE

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

Pozvánka