Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.3.2021

Pozvánka: Webinář DOTACE 2021 – Jednotná žádost – Olomoucký a Zlínský kraj

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na webinář

DOTACE 2021 – Jednotná žádost Olomoucký a Zlínský kraj

Datum a čas konání:
13. 4. 2021 od 10:00 do 12:00 pro Olomoucký kraj
15. 4. 2021 od 10:00 do 12:00 pro Zlínský kraj

Program:
Celostátní síť pro venkov a novinky v roce 2021
Jednotná žádost 2021 (novinky, změny, podmínky dotací):
 LPIS – mimořádná aktualizace, příklady špatné praxe
 Dotace 2021 – Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Navazující AEKO, Ekologické
zemědělství, Navazující EZ, ANC/PPO, Dobré životní podmínky zvířat, Jednotná platba na
pluchu SAPS, Přechodné vnitrostátní podpory
 Praktické informace k podání JŽ 2021 prostřednictvím portálu farmáře
Přednášejí: pracovníci RO SZIF Olomouc

Na webinář je nutné se předem REGISTROVAT, pro Olomoucký kraj ZDE, pro Zlínský kraj ZDE

Registrace probíhá do 9. 4. 2021

Po registraci obdržíte e-mail s odkazem a návodem na připojení k webináři (nejpozději jeden den před konáním akce). K připojení pomocí PC s přístupem k internetu není třeba instalace žádné aplikace. Kliknutím na zaslaný odkaz se připojíte pomocí webového prohlížeče. Pro použití mobilního telefonu je potřeba instalace aplikace MS Teams.
Kapacita každého webináře je omezena na 300 osob.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

Pozvánka