Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.8.2018

Pozvánka: Polní den na Ekofarmě VH Agroton 13.9.

Polní den na Ekofarmě VH Agroton Velké Hostěrádky, ve čtvrtek 13.9. od 10:00.

Akce je zaměřená na:

  • Mykotoxiny v konvenčně a ekologicky pěstované
    pšenici (RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. – VÚKROM)
  • DZES 5 – změny v legislativě; kreslení erozních
    parcel v LPIS; protierozní kalkulačka (Ing. Marek Batysta, Ph.D. – MZe)

Pozvánka

Akce se koná v rámci projektu Demonstrační farmy a je určena pro mikro, malé a střední zemědělce.

Projekt je podpořen Ministerstvem zemědělství.

Účast na akci je zdarma. Občerstvení zajištěno.

KDE?
Ekofarma Velké Hostěrádky
Velké Hostěrádky 224, 691 74
Ekofarmu najdete za obcí Velké Hostěrádky ve směru na Bošovice

KDY?
13.9.2018 od 10:00

Kontakt: Ing. Michael Vrána, koordinátor projektů EZ
VH Agroton s.r.o., 
Velké Hostěrádky 224, 691 74

mobil: +420 723 864 596

email: vrany.michael@gmail.com