Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.5.2021

Pozvánka na Valnou hromadu

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA

PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců

pátek 18. června 2021, od 13:30

Vinné sklepy Kutná hora, Klášter Svaté Voršily, Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora

49.9515753N, 15.2687781E

 Program:

 • zahájení VH, připomínky k programu, volba komisí a ověřovatelů zápisu
 • hodnocení činnosti svazu v roce 2020
 • zpráva kontrolní komise
 • schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020
 • plán práce a rozpočet na rok 2021
 • představení kandidátů a volba členů do Rady svazu a Kontrolní komise na funkční období 2021-2023
 • vyloučení dlužníků za nezaplacené čl. příspěvky za rok 2020
 • změna Stanov
 • výsledky voleb, informace k nové SZP od 2023 a další související témata, diskuze a informace z regionálních center a z centrály Svazu PRO-BIO
 • usnesení
 • zakončení Valné hromady

Změna programu vyhrazena!

Pro všechny nahlášené účastníky zajištěn oběd a občerstvení v biokvalitě. Pro potvrzení své účasti zašlete e-mail na andrea.vizinova@pro-bio.cz, a to do 11.6.2021.

Organizační pokyny:

Pokud se nebudete moci VH zúčastnit osobně, zplnomocněte svého zástupce (nejlépe správce Vašeho regionálního centra nebo jiného člena svazu, který se zúčastní). Použijte přiložené zmocnění níže a předejte Vámi zmocňované osobě.

ZMOCNĚNÍ

Důležité sdělení:

 • každá osoba musí mít v průběhu VH nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95
 • každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem, certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzením prodělané nemoci covid-19