26.12.2018

Farma Lukava a Vladimír Hajtmar vás zvou na setkání příznivců využití koní v zemědělství: KONĚ NA POLI V ČR – DNES A ZÍTRA 

Akce je otevřená všem, kdo již sami pracovali, pracují, nebo sní o práci s koňmi na poli. Cílem akce je výměna zkušeností, navázání spolupráce a zmapování situace pracovních koní v ČR a v přátelské setkání lidí se stejným zájmem.

Místo konání: Jindřichovice pod Smrkem 213, v prostorách Centra Jisam

Termín: 19. 1. 2019

Kontakt a registrace Ing. Martin Rosenbaum, +420 731 116 551, martin@lukava.net

Více informací o setkání a program najdete zde.