7.3.2019

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na 1. seminář
Úvod do zemědělského podnikání, základní povinnosti, zahajování zemědělské činnosti

Pozvánka ZDE