Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.3.2018

Seminář Společná zemědělská politika po roce 2020

Kde: Hrádek, Penzion KOLIBA, 562 04 Hrádek 23

Kdy: 3.4.2018

Program semináře:
9:30 – 11:30 Ing. Zdeněk Perlinger –předseda svazu PRO-BIO
• Společná zemědělská politika po roce 2020 – aktuální stav vyjednávání
11:30 – 12:00 Přestávka na oběd
12:00 – 14:00 Ing. Jan Dehner, ředitel KEZ o.p.s.
• Změny NV pro EZ v roce 2018, NK (EU) č.392/2013 v praxi včetně me-todických pokynů MZe platných od 1.1.2017, změny v navazující legis-lativě k EZ, diskuse
14:00 – 15:00 Ing. František Chlad
• Seznam doporučených odrůd pro EZ – seznámení s prací komise
15:00 – 15:30 Diskuze a závěr semináře
Prosím o potvrzení účasti a počtu účastníků vzhledem k zajištění obědů.
Občerstvení zajištěno.

Kontakt:
Ing. František Chlad
774 218 413
správce PRO-BIO RC Litomyšl

Pozvánka