Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.11.2018

POZVÁNKA na seminář Role víceletých pícnin a travních porostů v současném zemědělství

Udržitelné systémy hospodaření s vyrovnanou bilancí organické hmoty v podniku s živočišnou výrobou a velkou variabilitou půdních podmínek

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, zasedací místnost děkanátu AF, budova C

Termín akce: 21. 11. 2018 9:00 h

Akci pořádá Školní zemědělský podnik Žabčice a Mendelova univerzita v Brně a je finančně podporovaná z dotačního programu 9.f.m. Ministerstva zemědělství „Demonstrační farmy“.

Program:

8,30 – 9,00    Prezence účastníků

9,00 – 9,10      Zahájení a představení programu (Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.)

9,10 – 9,40      Role víceletých pícnin pro půdní úrodnost pohledem půdoznalce

Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. (emeritní docent Ústavu Půdoznalství Mendelovy univerzity v Brně)

9,40 – 10,40    Louky, pastviny i pícniny na orné půdě představují základ pro naše zvířata 1. část, Doc. Dr. Karl Buchgraber (LFZ Raumberg-Gumpenstein, BOKU Wien, Rakousko)

10,40 – 11,00 Pohoštění

11,00 – 12,00 Louky, pastviny i pícniny na orné půdě představují základ pro naše zvířata – 2. část, Doc. Dr. Karl Buchgraber (LFZ Raumberg-Gumpenstein, BOKU Wien, Rakousko)

12,30 – 13,00 Nové trendy v agrotechnice a využití víceletých pícnin

Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. (ČZU Praha)

13,00 – 13,30 Obnovy a přísevy travních porostů – přednosti a rizika

Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

13,30   Společný oběd

14,00   Ukončení akce

Přednáška doc. Buchgrabera bude překládána. Těšíme se na Vaši účast.

Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti (50 lidí), prosíme o potvrzení Vaší účasti do 19. 11. 2018 na e-mail hejduk@mendelu.cz nebo na tel. 545 133 077, S. Hejduk – garant akce).

Představení Doc. Buchgrabera

Doc. Dr. Karl Buchgraber se narodil v roce 1955 a prožil dětství na všestranně zemědělsky zaměřeném rodinném statku. K zájmu o poznání povahy půdy, rostlin, zvířat i lidí ho dovedl jeho otec, a dále tyto zájmy rozvíjel na Výzkumném ústavu ve štýrském Gumpensteinu a na vídeňské zemědělské universitě. Jako vědec, zabývající se hospodařením na orné půdě a na travních porostech, získal hluboký vhled do vztahů mezi zemědělstvím a přírodou. Na výzkumném ústavu Raumberg-Gumpenstein dnes působí jako ředitel „Institutu rostlinné produkce a kulturní krajiny“ a řeší problémy týkající se těchto vztahů se svými kolegy a studenty střední zemědělské školy, na BOKU a na Veterinární univerzitě ve Vídni. V nesčetných prezentacích na polních dnech, seminářích a konferencích doma i v zahraničí se snaží předat své znalosti v oblasti luk a pastvin i chovu zvířat jednoduchým způsobem pro zemědělce i spotřebitele.
Doc. Dr. Karl Buchgraber je známý svým výzkumem v oblasti podhorského a horského zemědělství a své zkušenosti předává pravidelně do praxe. Jeho jazyk a jeho jednání s lidmi jsou selské a jeho názory jsou svázány s půdou a životem na venkově.
Těší se na svou přednášku a diskusi s českými kolegy.